Een Mannenontbijt, wat is dat?

Het Mannenontbijt Delfland

Regelmatig worden op zaterdag ontbijten georganiseerd. Het is ontstaan op initiatief van het Christen Mannencomiteé Delfland in 1997 op de Mannendag te Delft.

Doelstelling

Mannen stimuleren hun leven aan God toe te wijden, Christus na te volgen en de Heilige Geest te laten doorwerken op allerlei terreinen in hun leven.

Mannen toerusten, zodat zij leren wat het is om man te zijn in alle mogelijke rollen en verantwoordelijkheden: als echtgenoot, vader, gemeentelid, vriend, collega.

Opzet

In een kleine groep komen mannen bijeen om naar elkaar te luisteren, om te vertellen wat hen heeft verbaasd in de wereld om hen heen, de hulp die ze een ander hebben kunnen bieden, het geluk en de zegeningen die ze hebben mogen ervaren, kortom al wat Hij hen op hun pad brengt.