Beschrijving

Historie

Bron:MiB-Gouda

Zoeken identiteit

In de jaren 1980-90 kende Nederland, na de losbandigheid uit de flower power tijd, een roerige tijd van werkeloosheid, demonstraties en allerlei soorten actiebewegingen.

Ook christen mannen ging vragen stellen en op zoek naar wat hun identiteit was. Wat het betekent 'man' te zijn? Kunnen we dat nog serieus nemen? En als dat niet zo duidelijk meer is, weten we dan nog wel wat het wil zeggen 'vrouw' te zijn?

Bijeenkomsten

In die tijd voelden Henk Binnendijk en Dick Langhenkel zich geroepen conferenties over dit onderwerp voor enkel mannen te organiseren. Wat begon in Burght-Haamstede, Zeeland, met opkomsten tot wel 100 man, vond op kleinere schaal duurzame navolging in vele lokale initiatieven door heel Nederland.

In 1999 vond de eerste Nationale Mannendag manifestatie in Barneveld plaats. Hier ontdekten 3000 man dat zij in hun geloofsbeleving niet alleen stonden...

Coordinatie

De manifestie kreeg opvolging door de oprichting van een landelijke mannenbeweging "Mannen in Beweging " (MiB), om thema's en aktiviteiten handen en voeten te geven, en sprekers en enthousiaste vrijwilligers enigzins te coordineren.

Manifest

Deze landelijke beweging stelde zich ten doel mannen te benaderen om hun leven in te richten vanuit de volgende voornemens:

  1. Het leven toewijden aan Jezus Christus, onze Heer Rom.12:1-2.
  2. Gehoorzaam zijn aan het grote gebod Mar.12:30,31 en de grote opdracht van Jezus Christus Mat.28:19,20.
  3. Gestalte geven aan de bijbelse eenheid Joh.17:20-23.
  4. De kerkelijke gemeente te steunen door gebed en persoonlijke inzet.
  5. Te bouwen aan een sterk huwelijk en gezin (indien van toepassing).
  6. Rein zijn op geestelijk, ethisch en seksueel gebied.
  7. Hechte vriendschappen sluiten met enkele andere mannen.

Het bovenstaande vanuit de kracht van de opstanding van Jezus Christus Fil.2:10 door Zijn Geest Rom.8:9-16.

Koepel

Sinds 2004 was "Mannen in Beweging" administratief ondergebracht bij Stichting ROEP! (Regionale Opwekkings- en Evangelisatie Projecten).

De stichting, geleid door drie echtparen-vrijwilligers, organiseerden in een sporthal in Krimpen aan den IJssel praise avonden als basis voor uitwerking in maandelijkse studieavonden.

Van 2004-2016 werd de stichting voorgezeten door Bert Verheij. De stichting lijkt ondertussen opgeheven. Haar website roep.info is in 2020 in japanse handen gekomen.

CMDelfland

Vele lokaal, aktieve groepen hebben aangehaakt bij de MiB-beweging. Zo ook ons Christen Mannencomité Delfland (CMD).

In 1996 organiseerde het CMD haar eerste Mannendag...