Beschrijving

Doelstelling

Visie

Navolging van Jezus

Het CMD stelt zich tot doel mannen te bemoedigen in het christelijk geloof, hun geloof te onderbouwen en te appelleren aan de christelijke opdracht: het navolgen van Jezus Christus.

Het CMD doet dit door jaarlijks een mannendag te organiseren voor mannen van alle leeftijden en van alle katholiek/christelijke gezindte.

Het CMD richt zich voornamelijk op mannen in de regio Delfland; om bruggen te slaan tussen mannen en kerken in de regio.

Uitgangspunten

De aktiviteiten die we organiseren zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten.

 1. Mannelijkheid met God als oorsprong

  Een man is een beelddrager van de mannelijke vermogens en eigenschappen van God Gen 1:27.

  Deze 3 vermogens (en de bijbehorende mannelijke eigenschappen) zijn:

  • Voorop gaan,
   d.w.z. richting en duidelijkheid kunnen geven (Onafhankelijk en Moedig zijn);
  • Beschermen en steun bieden,
   d.w.z. de ander veilig te doen voelen (Betrokken en Betrouwbaar);
  • Bevestigen,
   d.w.z. de ander versterken in zijn gevoel van 'waardevol zijn' en in zijn vertrouwen om stappen te willen nemen (Bemoedigend en Ruimhartig).

 2. Mannelijk geslacht is een gegeven. Mannelijk gedrag is een keuze.

  Zich er naar uitstrekken en zijn medeman erin bevestigen en bemoedigen.