Agenda 2015

21 maart 2015

19e Mannendag, Delfland

De aktiviteit heeft reeds plaatsgevonden.

Beschrijving

Thema

"Man ben jij echt vrij?"

Het thema van het evenement dit jaar, "Man, ben je echt vrij?", gaat over vrijheid, identiteit en angst.

Wat verwacht jouw omgeving van jou, je bedrijf, je buurt, je familie, je gezin, God, jezelf?

Hoe vrij kan, mag en durf je te zijn? Wat heeft God te zeggen over jouw vrijheid? Beleef je die vrijheid? Of voel je je juist niet vrij?

We hebben Paul Visser en Dato Steenhuis uitgenodigd om ons hun licht hierover te laten schijnen.

Programma

Sprekers

Paul Visser

Echtheid: Staan in vrijheid of leven in angst?

Paul Visser opende met zijn droom 'U bent tot vrijheid geroepen, vrijgemaakt om lief te hebben' (Gal.5:13).

Velen leven nog onder het juk van de kerk en de wet. Via vragen als 'Doe ik wel genoeg' leeft de angst en krampachtigheid in ons voort.

Saulus geloofde door nauwgezet volgens de wet te leven: God te dienen. Maar die wet bleek 'hem ten dode te zijn' (Rom 7:10).

Op de weg naar Damascus veranderde Jezus zijn leven: Geef Mij je hart en heb mij lief! Zijn naam werd Paulus en, bevrijd, volgde hij Jezus in zijn leven.

De Heilige Geest bewerkt metanoia, wat 'veranderd inzicht' of 'bekering' betekent. De Geest verandert ons. Daarom: Bidt dagelijks om begeleiding door de Geest!

Dato Steenhuis

Echtheid: Vrijheid = leven volgens regels ?

Ook Dato Steenhuis focuste op vrijheid en wel op 2 manieren:

Via het OT waarbij hij onze aandacht via de geschiedenis van Abraham vestigde op Sara (in de betekenis van Jerusalem (Sion) en dus vrijheid) en op Hagar in de betekenis van de berg Sinai: 'ik moet', slavernij) zie ook Galaten 5: 21-31.

Via het NT in het verhaal van de verloren zoon. Deze ging via de weg van 'ik moet' (slavernij dus) naar de 'bevrijding' (ik heb gezondigd voor U).

Zonden moeten erkend worden. Erkenning geeft relatie.

Erken je tekortkomingen en aanvaardt de uitnodiging van Jezus Christus om een relatie met Hem aan te gaan.

Impressies

Impressies