Agenda 2014

29 maart 2014

18e Mannendag

Is helaas al weer voorbij.

Locatie

Aula van Scholencombinatie Delfland,
Juniusstraat 6,
2625 XZ, Delft

Beschrijving

Thema

Thema: Man droom je nog?

Arie de Rover een Siebe Slagter leidden ons door dit thema vanuit twee invalshoeken.

De eerste invalshoek bestaat uit wat Gods dromen zijn voor ons als mannen. En meer specifiek of en hoe onze eigen droom daarin past. Zien we dat nog? Verlangen we er nog naar? Of zijn we teleurgesteld door de moeite en tegenslagen in ons leven? Of zoeken we vooral rust en comfort, genieten van het leven of ons pensioen? Dit leven is een proeftuin voor later immers?

De tweede invalshoek gaat in op onze gaven en talenten en hoe deze passen in Gods droom, Gods bestemming voor ons. Werken in Zijn Koninkrijk, Zijn dienst? En waar is Zijn Koninkrijk? Hoe staat het met verlangen? Want dat is nog geen roeping en bediening etc.

Programma

Sprekers

Arie de Rover

Man, droom je nog ... en waartoe zet het aan?

Arie de Rover bekijkt het thema vanuit de invalshoek wat Gods dromen zijn voor ons als mannen. En meer specifiek of en hoe onze eigen droom daarin past.

Hieronder staan ruwe aantekeningen en quotes om zijn sessie weer in herinnering te brengen.


Dromen. Niet de dromen waarvan je 's nachts wakker ligt. Maar de droom die je ergens toe aanzet. Die dromen behoren tot de krachtigste groep van motivatoren en passie.

De capaciteit om te dromen is voorbehouden aan mensen. Het bewust zijn van jezelf maakt tot bewustzijn. De mens kan zijn leven overzien en keuzes maken, een doel nastreven.

Belangrijker is echter de vraag achter de droom: waarom?, waartoe? Er zijn twee categorien dromen: de droom van jezelf, en de droom uit jezelf.

De droom van jezelf

Arie laat een clip zien, "Hallway of Fame" van The Script. Deze gepropageerde leefwijze is een hedendaagse variant van Gen.11. Laten we voor ons een stad bouwen, voor ons een naam maken. De typische american dream, gebaseerd op meritocratie, je bent wat je hebt bereikt.

Het zet je op je plaats als je leest: God moet heeeeelemaal komen afdalen om te kijken naar dat 'torentje' dat mensen gebouwd hebben. Hij keurt niet de prestatie af, want die is knap, o.a. door de uitvinding van het baksteen. Maar Hij keurt de motivatie af, de hoogmoed die zij in hun hoofden hadden durven nemen. Jezelf op de eerste plaats willen zetten, is God te gortig.

Ook bij 'christelijke' dromen moet je jezelf afvragen: voor wie bouw ik deze 'toren'? Voor wie doe ik deze moeite? Wiens droom probeer ik uit te leven?

De droom uit jezelf

Deze droom is wereldschokkender. Maar het motief, de bron, de richting is totaal anders. Lees wat Paulus leert in Philipenzen 2.1 e.v..

Je krijgt een opvoeding mee, je leert te doen wat je ouders en de omgeving als normaal vinden. Je leert niet anders dan 'dat wil ik ook' (later als ik groot ben). Dan doe je het goed, hoor je erbij. Dit benoemt Paulus als de droom van leven 'naar het vlees'.

Maar dit is een gevaarlijke route. Het is een bevestiging van wat je van jongsaf aan doet. Je luistert naar je ouders, als afgeleide van God.

Hoe kun je toetsen wat jouw passie is tot het najagen van jouw droom? Kijk daarvoor naar je eigen reactie bij tegenslagen of afwijzing. Is je innerlijke reactie een van 'aangevallen voelen', dan is je 'ik' er in grote mate bij betrokken. Je wilt (terug)vechten, er nog harder tegenaan.

Leven vanuit de Droomgever. Paulus kreeg van Jezus een openbaring. Confronterend, zijn oude godsdienstige droom ging aan diggelen. Een nieuwe droom kwam er voor in de plaats. Radicaal. Paulus zag in hoe hij had geleefd. Hoe hij zijn eigen gemeente in alle ijver 'vervolgd' had om naar de wet te leven. Die oude droom noemde hij nu vuilnis, een schade.

Zijn ziel werd nu op iets anders gericht. Het willen najagen om Christus te willen winnen. Het kost je je 'vlees', kost je je ego. Je hoeft je geen naam te maken, die heb je al. Je hoeft je geen zekerheid na te jagen, die heb je al. Wetteloosheid en losbandigheid is een route waarmee je de liefde van God niet KAN verliezen.

Grootste droom

Hoe zou, voor God, je droom er uit moeten zien? Zodanig leven 'opdat ik Hem mag kennen'!

En de grootste droom is dan: om te groeien in de intieme kennmismaking met Hem. De pappa-zoon relatie. "Pap, mijn grootste droom is om vandaag bij jou op schoot te zitten". Door de opstanding, hoef je je geen zorgen meer te maken om de dood. Heb ik nog 30 jaar? Haal ik mijn pensioen, om daarna te genieten? Nee, het leven WAS al helemaal bedoeld om van te genieten. Niet pas na je pensioen.

Als het diepe verlangen is om met God te willen zijn, dan zal het pad van je dromen een pad van lijden zijn. Het pad dat haaks staat op maatschappelijke of religieuze krachten. Doordat jij daarmee vrucht draagt kan God Zijn droom waar maken: zijn kinderen thuis brengen nu.

Siebe Sagter

Man, droom je nog .. over wat jouw talenten kunnen bereiken?

De invalshoek van Siebe is wat onze gaven en talenten zijn. En hoe deze passen in Gods droom, Gods bestemming voor ons.

Werken in Zijn Koninkrijk, Zijn dienst? En waar is Zijn Koninkrijk? Hoe staat het met verlangen? Want dat is nog geen roeping en bediening etc.

http://www.svision.nl

http://www.watismijnbestemming.nl

Impressies

Impressies