Agenda 2011

19 maart 2011

15e Mannendag, Delfland

Het evenement heeft plaatsgevonden.

Beschrijving

Thema

"Man, waar ben je?"

God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen (Gen 1:27). De man is dus beelddrager van de mannelijke vermogens en eigenschappen van God.

God gaf aan de man een opdracht en taken: heb uw vrouw lief, vermaan uw kinderen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil, doe uw werk met plezier alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen.

En God gaf ook vermogens aan de man om de taak/opdracht te kunnen vervullen. De verdeling van verantwoordelijkheden tussen man en vrouw vormen een geheel.

Als de man zijn verantwoordelijkheid niet neemt, is de balans weg. Dit is een belangrijke reden voor maatschappelijke problemen.

Daarom: Mannen, leef gehoorzaam aan God en wees daardoor aangenaam voor God. Leef dienend met de mannelijke verantwoordelijkheden. De leidraad voor geschapen zijn naar Gods beeld, met opdracht/ taak voor de man en verantwoordelijkheden, volgt uit het oude testament, de evangeliƫn en de brieven.

Weet wie God is, dan kan je beelddrager van God zijn. Je wordt wie je bewondert. Sta in de wereld, maar wees niet van de wereld.

De vraag is dus: Man, waar ben je?
Waar heb jij je verstopt?
Geef jij invulling aan je verantwoordelijkheden in het gezin, werk, gemeente en maatschappij?
Hoe laat jij het beeld van God zien op de moeilijke momenten?

De Mannendag is weer waar we 15 jaar geleden zijn begonnen.

Sprekers

Rob de Jong

Man waar ben je ... te horen?

Ter gelegenheid van het 3e lustrum van de Mannendag, hebben we Rob de Jong gevraagd om met alle mannen ter plekke twee liederen in te studeren.

Het werd een luisterrijk spektakel om, zonder de zo vertrouwde vrouwenstemmen, in korte tijd met 3 lage zangstemmen meerstemmig te zingen.

Het resultaat is op de CD-ROM terug te vinden. Goed gedaan, Rob!

Audio

Fragment 1 : Opw. 398 Hier ben ik Heer. (2 min)

Fragment 2 : Opw. 574 Wat een God is Hij. (2 min)

Bert Reinds

Man waar ben je ... als vader?

Spreker Bert Reinds sneed, humoristisch en relativerend, een door velen beaamd probleem aan: dat mannen falen in de relatie met hun vrouw en in het opvoeden van hun kinderen. Waar ben je, christen-man, als je in deze tijd gezinshoofd hoort te zijn? God had je daarin toch boven de vrouw gesteld?

Observeer en neem positie in je gezin. Oordeel niet te snel. Stel zelf vragen. Wees erop voorbereid dat je wat gevraagd wordt. "Schuif de microfoon niet door naar je echtgenote". Een vraag over je gezin moet je altijd zelf kunnen beantwoorden. Niet alleen omdat je hoofd van het gezin bent, maar ook om daarmee blijk te geven betrokken te zijn met met wat er met je gezinsleden gebeurd, en dat je een maat hebt over wat er kan en niet kan.

Ook wat het betekent om een voorbeeld te zijn voor de kinderen, werd met vele praktijkgevallen en oplossingen toegelicht. Hou jezelf een spiegel voor met de uitspraak "Wat de kinderen over jou zeggen, zegt wat over jou". Kortom, wees een Vader 2.0!

Luister...

Fragment 3 : Bert Reinds over 'Quality Time' (2 min)

Egbert Schuurman

Man waar ben je ... in de techniek?

Spreker prof. Egbert Schuurman bracht ons, lopende langs historische en filosofische lijnen, de evolutie in redeneren over techniek. Techniek op zich is niet goed of fout. Het gaat om de intentie hoe je het wil inzetten. Waar ben je christen-man, als je ziet hoe er wordt omgegaan met de grenzen van het technisch kunnen? Wat is er nog heilig voor jou aan God's Schepping?

Van Toren van Babel-bouwers tot gen-modificatie-technologie. Als we enkel maar materialisme (effectiviteit) en economie (efficiency) als argumenten voor nieuwe technische ontwikkelingen gebruiken, dan leidt dat ertoe dat de mens uiteindelijk wordt reduceerd tot een nummer. En vervolgens zal hij worden weggecijferd. Is dat nou wat God bedoeld had met de mens in zijn Schepping?

Hij geeft voorbeelden van hoe je als tegendraads christen, die juist een verantwoorde toepassing van technologie nastreeft, zeker wat kunt betekenen.

Weet je nog...

Fragment 4 : Egbert Schuurman over het complex van technologie en economie (2 min)

Impressies

Impressies