Agenda 2009

14 maart 2009

13e Mannendag, Delfland

Het evenement heeft plaatsgevonden.

Thema

"Van U is de Heerlijkheid"

Dick van Keulen

Biografie

Ds. Dick van Keulen

Ds. Dick van Keulen (1924) is emeritus predikant in de Protestantse Kerk in Nederland.

Hij speelde een belangrijke rol bij de introductie van de charismatische vernieuwing in de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Tijdens een van de bijeenkomsten in een groep van Hervormed, Gereformeerde en Christelijk Gereformeerde dominees, onderging Van Keulen een ervaring die hij omschreef als de Doop met de Heilige Geest. Na deze ervaring spreekt hij ook in tongen, iets dat uitzonderlijk is binnen de Gereformeerde Kerk in die tijd. Als gevolg van de ervaring ondergaat hij een geloofsvernieuwing en kan hij ook beter zijn gevoelens uiten. Tot dan toe had hij daar volgens eigen zeggen moeite mee. Van Keulen raakte betrokken bij de Charismatische beweging. Ook werd hij in 1964 redactielid voor het charismatische tijdschrift Vuur.

Na zijn emeritaat blijft Van Keulen regelmatig voorgaan in diensten. Ook spreekt hij regelmatig op (jongeren)-conferenties en bijeenkomsten en wordt met enige regelmaat geïnterviewd in de media. In veel van zijn optreden legt hij de nadruk op de rol van de Heilige Geest.

Dick is weduwnaar en woont in Houten.

Paul Visser

Biografie

Ds. Paul J. Visser

Paul Visser (1959) studeerde theologie in Utrecht. Was hervormd predikant in Aalburg (1984), in Harderwijk (1994), in de protestantse gemeente in Den Haag (Betlehemkerk, 1998), en is onlangs bevestigd in de protestantse gemeente Amsterdam (Noorderkerk, 2009) .